Lütfen bekleyiniz...

Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

11.07.2020 / Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2753) 10.06.2020 / Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu Yöneticisi Olarak Hareket Eden Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında 19 Haziran 2015 Tarihinde Akdedilen Hibe Anlaşmasında (Enerji Sektörü Programı Faz II Projesi) Yer Alan Kapanış Tarihinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Tadil Protokolünün 28 Mayıs 2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2647) 27.05.2020 / Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2013 Yılı Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Finansman Anlaşmasında Yer Alan Operasyonel Uygulama ve Ödemelere Dair Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2575) 28.02.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin ‘Bölgesel Kalkınma’ Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok yıllı ‘Çevre’ Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2177) 07.02.2020 / 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 2 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2089) 01.02.2020 / Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi ile İlgili 2020/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 02.01.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1968) 31.12.2019 / Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Anlaşmanın Tadiline İlişkin Olarak Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1958) 13.12.2019 / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında İmzalanan 2008-2010 Yıllarına Ait 6 Finansman Anlaşmasının Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1828) 29.11.2019 / Türkiye Cumhuriyeti Adına 30 Ekim 2019 Tarihinde Ankara’da İmzalanan 2018 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1811) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>