Lütfen bekleyiniz...

Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

07.02.2020 / 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 2 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2089) 01.02.2020 / Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi ile İlgili 2020/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 02.01.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1968) 31.12.2019 / Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Anlaşmanın Tadiline İlişkin Olarak Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1958) 13.12.2019 / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında İmzalanan 2008-2010 Yıllarına Ait 6 Finansman Anlaşmasının Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1828) 29.11.2019 / Türkiye Cumhuriyeti Adına 30 Ekim 2019 Tarihinde Ankara’da İmzalanan 2018 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1811) 25.10.2019 / Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2017 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1729) 17.10.2019 / Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Eşgüdümü ile İlgili 2019/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 04.10.2019 / AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 13.09.2019 / İller Bankası A.Ş. ve Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki MADAD Fonu Belediye Dayanıklılık Programı I Kapsamındaki Yatırım Desteği Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1535) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>