Lütfen bekleyiniz...

Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

16.11.2021 / 2017 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4805) 16.11.2021 / Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında 27/10/2021 Tarihinde Brüksel’de İmzalanan Ekli “Türkiye Cumhuriyeti’nin Birlik Programı Ufuk Avrupa-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına Katılımı Konusunda Uluslararası Anlaşma”, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Birlik Programı Olan Erasmus+ Programına Katılımı Konusunda Anlaşma” ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Dayanışma Programına Katılımı Konusunda Anlaşma”nın 1/1/2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4804) 11.11.2021 / Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında “Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi (SHIFA) Projesi”ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında 28/9/2021 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli Hibe Anlaşması ve Destek Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4759) 04.10.2021 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin ‘Bölgesel Kalkınma’ Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı ‘Bölgesel Rekabet Edebilirlik’ Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4597) 11.09.2021 / Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 1965 Tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması Hükümlerinin Gerekli Değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve Personeli Hakkında 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sekretaryası Arasında Teati Edilen Ekli Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4496) 06.08.2021 / Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Ekli “Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi” Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4358) 06.08.2021 / Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkanı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK) ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Arasında 13/4/2020 Tarihinde İmzalanan Ekli “Belediye Hizmetleri Projesi-I” Finansman Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4359) 06.08.2021 / Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonu Çerçevesinde (Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi İçin) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında 22 Şubat 2021 Tarihinde İmzalanan Ekli Hibe Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4356) 06.08.2021 / Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı Birinci Dönemi (FRIT-I) Kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı ile 25 Haziran 2021 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Finansman Sözleşmesine Dair Ekli 1 Sayılı Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4357) 10.05.2021 / Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>